Hvad er Kunstig Intelligens? (2024)

Hvad er kunstig intelligens helt præcist?

Kunstig intelligens (AI) er en kompleks teknologi med formålet om at skabe maskiner, som kan efterligne menneskelig intelligens. Denne teknologi analyserer, lærer og træffer beslutninger, som ligner vores egen komplekse tænkning. Teknologien består af to robotter: En som producerer mindre robotter, og en anden som instruerer de mindre robotter i at udføre en specifik handling. Læringsrobotten vil have en instruks fra skaberen af programmet, og kan derfor basere sine beslutninger på tidligere læring og mønstre. Algoritmen lærer robotten hvordan den skal opererer af sig selv, og træner robotten i hvordan den skal behandle den tilgængelige data.

Menneskets rolle inden for kunstig intelligens

Dette betyder at der kræves menneskelige handling for at robotten skal kunne lære noget nyt, dog kan dette variere afhængigt af programmet. Mange programmer kræver nemlig manuel handling ift. til at overse programmets udvikling, implementeringen og lige såvel vedligeholdelse af funktionalitet. Den data som AI programmer spytter ud kan nogle gange være utilregnelige, og derfor skal der menneskelig opsyn til at holde øje med den. Desuden når maskinen ikke er i stand til at tænke kritisk, så er der nogen som er nødt til at påtage rollen. 

Kunstig intelligens på en computer
Kunstig intelligens på en computer

Hvad kan kunstig intelligens?

I en nøddeskal: Så er den god til at lære. Disse programmer kan blive trænet i at gøre ting langt bedre, end mennesker er fysisk i stand til. Førhen har det hovedsageligt været inden for det matematiske felt med algoritmer, men med udgivelsen af CHATGPT har der siden kommet en bred variation af AI programmer. Kunstig intelligens kan automatisere processer, identificerer funkfejl i produktion, oversætte tekster og endda skabe videoer fra tekst. 

Hvordan bruges kunstig intelligens i hverdagen?

Denne teknologi opbygger erfaringer ligesom mennesker, hvilket gør den bedre over tid. Udviklingen af denne teknologi kræver også mange ressourcer, men kan assistere på vidt forskellige områder når anvendt korrekt. I hverdagen kunne teknologien bruges til at skabe administrativt overblik, branding, og endda kode andre AI programmer. Det bliver interessant at se, hvor langt vi kan komme med erfaringsopbygning inden for selvlærende maskiner.

AI i sammenspil med andre teknologier

Kunstig intelligens kan bruges effektivt og præcist i virksomheder, især i løsninger, der håndterer store datamængder og finder mønstre. Det unikke ved denne teknologi er evnen til at samarbejde med andre teknologier som 3D-print, administrative robotter, industrirobotter og IoT. Denne type af teknologi anvendes også inden for IT-sikkerhed, da maskinlæring kan identificere mønstre og uoverensstemmelser i systemet, hvilket kan mitigere databrud. ‘Language Models’ som er den mest interaktive form af kunstig intelligens, kan også anvendes til at genere handlingsplaner for personale under kriser. En effektiv anvendelse af disse programmer vil kunne spare din virksomhed en betydelig mængde af tid og ressourcer, så længe teknologien bliver brugt som en supplering og ikke som det eneste sikkerhedstiltag. 

Kunstig intelligens i hverdagen

Det er maskiner som selv kan tænke og udføre opgaver, som normalt kræver menneskelig intelligens. Opdelt i stærk og blød AI, så findes der applikationer som udøver talegenkendelse, oversættelse, rådgivning, selvkørende biler og mere. Det kan derfor undres hvad det betyder at have kunstig intelligens i vores hverdag.

Algoritme baseret teknologi er fikseret på at finde en løsning for en specifik opgave, og kan derfor tilpasses forskellige behov. Generativ AI vil kunne oversætte forskellige sprog og dialekter i et præcist og længere format end traditionelle oversættelsesapplikationer, og skaber en mere naturlig dialog. Inden for sundhedssektoren vil udbydere kunne tilegne skræddersyet behandlingsplaner for patienter baseret sundhedsjournal, genetik og symptomer.

Skal vi være nervøse?

Vi lever i en verden hvor robotter, algoritmer og kunstig intelligens udgør en stigende del af vores arbejdskraft. AI programmer har potentialet til at skabe markante ændringer i vores dagligdag og standarden for vores levevilkår. Hvad er kunstig intelligens, hvordan integreres teknologien i vores liv, og skal vi være bekymret, når maskiner begynder at “tænke selv”?

Nej, det skal vi ikke være bekymret for. Vi skal være mere bekymret for hvad det kommer til at betyde for vores evne til at tænke selv, da vi mener at et overmisbrug af denne belejlige teknologi vil hæmme menneskets evne til at tænke kritisk på længere sigt. En konsekvens kunne være at vi bliver mindre innovative, som ironisk nok også kan påvirke udviklingen af teknologien på negativ vis. Udviklingen af denne fremstormende teknologi kræver nemlig nye, manuelle tiltag fra menneskets side.

 

Eksempler på kunstig intelligens

Der findes utallige typer af AI programmer disse dage. Et lille uddrag af eksempler for typer af kunstig intelligens kan være:

  • Digitale assistenter: Det er præcist hvad det lyder som. En digital assistent som hjælper dig gennem AI baseret algoritmer. Disse algoritmer kan assistere ift. monitorering af syge patienter, chatbots eller endda være en stemmestyret assistent som Siri. 
  • Computerspil: En NPC i et computerspil er et AI-program, som er programmeret til at handle i mønstre og reagere på dine handlinger. Et meget velprogrammeret AI-program er endda i stand til at forudse dine handlinger, og resulterer i en hård kamp mod fjenden. 
  • Ansigtsgenkendelse: Når du scanner dit ansigt for at låse din enhed op er det faktisk et AI-program, som læser dit ansigts unikke træk. Også kendt som biometrisk godkendelse, så kan AI sammenligner dataen på dit ansigt med hvad den har liggende i databasen, og vurderer om du er tilladt adgang til enheden. 

Hvilken betydning kan det have for samfundet i fremtiden?


Der kan dog forekomme tab af arbejdspladser, hvis teknologien kan spare virksomheder tid og penge gennem automatiserede processer. Der kan så også diskuteres på tværs, om hvorvidt kunstig intelligens skal roses som et revolutionerende stykke teknologi, eller en opfindelse som på længere sigt kommer til at skade samfundet. Indtil videre har AI vist sig at fungere bedst som et assisterende værktøj, som på nogle punkter aldrig ville kunne erstatte mennesker. Der skal altid være nogen til at holde øje med maskinen, og foretage beslutninger som har betydning for virksomheden på den lange bane.