Sikring af Din Virksomheds Fremtid

IT compliance og sikkerhed for danske virksomheder

AR-Web tilbyder IT compliance som sikrer din virksomhed mod risici og overholder danske samt internationale standarder.

Illustration af en IT compliance og de ting som er involveret i processen

Vigtigheden af IT-Compliance

AR-Web: Din Partner i IT Compliance

IT compliance er afgørende for at danske virksomheder dokumenterer for veldokumenteret processer og beskyttelse deres omdømme. Vi hjælper dig med at opnå certificering på nationale og internationale standarder, og udruster dig til fremtidige trusler og nye reguleringer.

Vores IT Compliance Tjenester

ISAE 3000 og ISAE3402 erklaringer
ISAE 3000 & ISAE3402 erklæring

Vi er en dansk IT virksomhed med fokus på IT sikkerhed, og hjælper dig også med at opnå tredjepartserklæringer. Vores team hjælper dig med at minimere risici i jeres IT systemer, og påklæder dig til NIS2. Fokuser på din kerneforretning uden kritiske afbrydelser og tab af din forretning.

D mærket København og AR-WEB
Kom i mål med dit D-mærke

D-mærket er den mest omkostningseffektive måde en SMV virksomhed at dokumentere compliance inden for IT-sikkerhed og ansvarlig datahåndtering. Vi guider dig gennem hele processen fra den indledende vurdering til den endelige certificering.

Beskyt persondata med sikkerhedsprotokoller
Beskyt persondata med sikkerhedsprotokoller

Optimér beskyttelsen af dine online profiler med de rette sikkerhedsprotokoller. Beskyt dine besøgendes persondata mod cybertrusler og skab en tryg online oplevelse for alle dine brugere med AR-Web.

it-rådgivning-københavn
IT rådgivning

Hos AR-Web rådgiver vi vores kunder i hvordan de bedst kan navigere over en strategisk tidsramme, og tilbyder en proaktiv tilgang til sikkerheden. Vi tilbyder IT rådgivning udruster din virksomhed mod den stigende cyber trussel.

Vores respekterede samarbejdspartnere

D mærket
Open e software
botguard logo
Sitelock security logo
teaminternet
Google Hosting partner
cyberscan logo

Kom i kontakt

Addresse

AR-Web HQ, Automatikvej 1, 3. floor 2860 Søborg

Compliance priser

IT Rådgivning

Om hvorvidt du skal til at tage dit første skridt eller tage det næste skridt mod en sikker IT infrastruktur, så er kan vi hjælpe. Gennem vores IT rådgivning opnår du overblik og stærkere beslutningstagning.

1300,- DKK/TIME

ISAE 3000 & ISAE 3402 erklæring

IT-revision for din virksomheds procedurer, aktiviteter og overensstemmelse med lovreguleringer for datasikkerhed.

Hvad er IT compliance?

Det handler om at sikre, at alle IT-systemer, processer og data håndteres i overensstemmelse med gældende love, regler og standarder. Dette omfatter ikke kun nationale love som GDPR, men også branchespecifikke regler og interne retningslinjer.

Formålet med IT compliance er at undgå  juridiske sanktioner, økonomiske tab og skade på virksomhedens omdømme. Implementering af compliance-procedurer kan hjælpe med at beskytte virksomhedens data, opretholde tilliden hos kunder og samarbejdspartnere og sikre en smidig drift.

IT compliance er ikke en engangsopgave, men en kontinuerlig proces, som kræver løbende overvågning og tilpasning til nye trusler og lovgivningsmæssige ændringer. Det er en investering i virksomhedens fremtid og har en forudsætning for succes i det digitale landskab.

Hvad er IT governance?

IT-governance er et strategisk rammeværk som definerer hvordan en virksomhed styrer og kontrollerer sine IT-aktiviteter. Det handler om at sikre at IT-investeringer skaber værdi for virksomheden, og at understøtter dens overordnede mål og strategier.

IT-governance omfatter en række processer og strukturer der sikrer, at IT-beslutninger træffes på et informeret grundlag og i overensstemmelse med virksomhedens interesser. Det handler om at definere roller og ansvar, etablere klare beslutningsprocesser og sikre gennemsigtighed og ansvarlighed i IT-området.

Effektiv IT-governance bidrager til at IT-ressourcer anvendes optimalt, at risici identificeres og håndteres proaktivt, og at IT-projekter leverer de forventede resultater. Det er en forudsætning for at skabe en agil og konkurrencedygtig virksomhed i en digital tidsalder.

Hvad er ISAE 3000?

ISAE 3000 er en international standard for erklæringer om sikkerhed ved kontroller af andre forhold end finansiel rapportering. Det er et værdifuldt værktøj for virksomheder, som ønsker at dokumentere og verificere effektiviteten af deres interne kontroller og processer.

ISAE 3000 kan anvendes til at vurdere en bred vifte af kontroller, herunder IT-kontroller, miljømæssige kontroller, kvalitetskontroller og mange andre. Standarden giver en struktureret tilgang til at evaluere, om hvorvidt kontrollerne er implementeret og fungerer effektivt.

En ISAE 3000-erklæring kan give virksomheder en række fordele, herunder øget tillid hos kunder og samarbejdspartnere, forbedret risikostyring og et stærkere grundlag for beslutningstagning. Det er et bevis på at virksomheden tager sine kontroller alvorligt, og at virksomheden stræber efter at opnå de højeste standarder.

Hvad er ISAE 3402?

ISAE 3402 er en international standard for erklæringer om sikkerhed ved kontroller af serviceorganisationers tjenester. Den er designet til at give sikkerhed for, at serviceorganisationer har implementeret effektive kontroller for at beskytte deres kunders data og sikre kontinuiteten i deres tjenester.

ISAE 3402 erklæringer er særligt relevante for virksomheder, der outsourcer kritiske forretningsprocesser til eksterne leverandører. Ved at kræve en ISAE 3402-erklæring fra deres leverandører kan virksomheder sikre, at deres data og systemer er i sikre hænder.

En ISAE 3402-erklæring giver en detaljeret beskrivelse af serviceorganisationens kontroller, herunder kontrolmål, kontrolprocedurer og testresultater. Det giver virksomheder mulighed for at vurdere, om serviceorganisationens kontroller er tilstrækkelige til at opfylde deres egne krav og standarder.

Hvordan kan AR-Web hjælpe med min IT compliance?

Vores konsulentvirksomhed har specialiseret sig i at hjælpe virksomheder med at navigere i det komplekse landskab af IT-compliance -og governance. Vi tilbyder en bred vifte af ydelser, som kan hjælpe små og store virksomheder.

Vores erfarne konsulenter kan hjælpe jer med at identificere og implementere de nødvendige kontroller for at sikre overholdelse af gældende love og regler. Vi kan også hjælpe jer med at udvikle og implementere en effektiv IT-governance-struktur, som understøtter jeres forretningsmål og strategier.

Vi tilbyder også rådgivning og assistance i forbindelse med ISAE 3000 og ISAE 3402 erklæringer. Gennem vores samarbejde med ItComply er vi i stand til at dokumentere vedligeholdelsesprocessen af din IT-infrastruktur. Vi kan hjælpe jer med at forberede jer til en audit, udføre selve auditen og udarbejde en erklæring, som opfylder alle krav og standarder.

Hvad er en ekstern audit?

En ekstern audit er en uafhængig gennemgang af en virksomheds IT-systemer, processer og kontroller. Den udføres af en ekstern revisor eller konsulent der ikke er tilknyttet virksomheden, og som derfor kan give en objektiv vurdering af virksomhedens IT-sikkerhedsniveau.

Formålet med en ekstern audit er at identificere potentielle risici og sårbarheder, vurdere effektiviteten af eksisterende kontroller og sikre, at virksomheden overholder gældende love, regler og standarder. En ekstern audit kan også give værdifuld indsigt i bedste praksis og anbefalinger til forbedringer.

En ekstern audit kan være påkrævet af lovgivningen, fx i forbindelse med GDPR eller NIS2, eller den kan være frivillig. Uanset årsagen kan en ekstern audit være en værdifuld investering i virksomhedens IT-sikkerhed og et vigtigt redskab til at opbygge tillid hos kunder og samarbejdspartnere.

Hvorfor bør jeg få en tredjepartserklæring (ISAE 3000 & ISAE 3402)

En tredjepartserklæring som ISAE 3000 eller ISAE 3402 er et kvalitetsstempel for jeres virksomheds IT-sikkerhed. Det er en uvildig vurdering som bekræfter, at jeres interne kontroller og processer lever op til internationalt anerkendte standarder. Dette giver ikke blot jeres kunder og samarbejdspartnere større tillid til jeres evne til at beskytte deres data, men kan også være et afgørende konkurrenceparameter der skelner jer ud fra konkurrenten.

En tredjepartserklæring kan være en strategisk investering som åbner døre til nye forretningsmuligheder og styrker jeres omdømme som en ansvarlig og troværdig virksomhed. Det er et håndgribeligt bevis på, at I tager IT-sikkerhed alvorligt og har implementeret de nødvendige foranstaltninger for at minimere risici og sikre en høj grad af compliance. Derudover får du dybere indsigt i sårbarheder inden for din IT-infrastruktur, og er i stand til at bedre mitigere cybertrusler mod din virksomhed.

Hvad er NIS2?

NIS2 (Network and Information Security 2) er et EU-direktiv der styrker kravene til cybersikkerhed for virksomheder og organisationer inden for kritisk infrastruktur og vigtige sektorer. Det har til formål at øge modstandsdygtigheden over for cybertrusler og sikre kontinuitet i samfundsvigtige tjenester.

NIS2 stiller strengere krav til risikostyring, incidentrapportering og informationsdeling end det tidligere NIS-direktiv. Det udvider også anvendelsesområdet til at omfatte flere sektorer, herunder sundhedsvæsen, transport og digital infrastruktur.

NIS2 er et vigtigt skridt i retning af et mere sikkert og modstandsdygtigt digitalt Europa. Ved at implementere NIS2-kravene kan virksomheder og organisationer beskytte deres systemer og data mod cyberangreb og sikre, at de kan fortsætte med at levere vigtige tjenester til samfundet i tilfælde af en større cyber krise.

Klar til at sikre din digitale fremtid?