It sikkerhed

It-sikkerhed 2024

IT-sikkerhed i 2024 står overfor nye udfordringer. Med AI-teknologiens fremmarch stiger kompleksiteten af cyberangreb som vishing, hvor kriminelle udnytter avancerede sprogmodeller til at narre ofre. Virksomheder fokuserer derfor mere på sikkerhedsstrategier med træning og scanning for sårbarheder. Awareness-træning bliver vigtig sammen med opdaterede password-politikker for bedre beskyttelse mod truslerne. Moderne IT-løsninger sikrer virksomheder imod nutidige samt kommende risici, hvilket er afgørende i denne digitale tidsalder.

Cyberangreb Danmark
Cyberangreb København

Fremvoksende trusler i It sikkerhed

Nye former for cybertrusler vokser frem. Voice phishing (vishing) bruger AI til at stjæle oplysninger gennem overbevisende samtaler skabt af store sprogmodeller. LLM-teknologi, der genkender og genererer menneskelignende tekst, gør dette muligt. Forbedrede IT- sikkerhedsløsninger er nødvendige mod sådanne angreb. Copilot kan assistere med administrativt arbejde via AI-genereret indhold baseret på input men kræver kritisk sans og sund fornuft ved brugen heraf.

Virksomheder bør fokusere mere på cybersikkerhed i 2024 – awareness-træning, scanning efter sårbarheder og stærke password-politikker vil hjælpe mod cyberangreb trusselsbillede som phishing-angreb bliver spået at være en stigende bekymring.

cyberangreb

Cyberangreb hvad kan vi forvente

Cyberangreb på Danmark har dramatiske følger. Hackerne angriber internettet og telenetværket målrettet, hvilket lammer basale funktioner. Dankort virker ikke; man kan ikke ringe til alarmcentralen eller rejse med offentlig transport.

Eksperter mener, at samfundets daglige rutiner vil bryde sammen allerede inden for 48 timer uden internet. Betaling af varer bliver problematisk uden dankortterminaler og MobilePay.

Efter en måned vurderes et kollaps i den kendte hverdag muligt ifølge Jarl Vagn Hansen, formand for Danske Beredskaber. Cyberbriseren viser vores afhængighed af digitale løsninger ved cybertruslernes kraftige angreb mod nationens infrastruktur som alarmsystemer og lægebooking.

Skærpet fokus på datasikkerhed

Et skærpet fokus på datasikkerhed indebærer strengere sikkerhedsforanstaltninger og konstant overvågning. Virksomheder bør implementere to-faktor-godkendelse, kryptering af følsomme data og regelmæssige sikkerhedskontroller. Ifølge en rapport fra 2024 oplevede virksomheder med disse foranstaltninger færre databrud sammenlignet med de tidligere år.

Brugernes adgang til vigtige systemer skal begrænses ved brug af rollebaseret adgangsstyring (RBAC). Tal viser, at sådanne metoder reducerede uautoriseret adgang med op til 30%. Desuden kan medarbejderuddannelse om identificering af phishing-angreb forbedre det generelle cybersikkerhedsniveau markant.

Sluttelig skal der indføres retningslinjer for databeskyttelse, som er i overensstemmelse med nye lovkrav.

Forebyggelse af cyberkriminalitet

Forebyggelse af cyberkriminalitet kræver flere trin. For det første skal virksomheder have opdaterede sikkerhedspolitikker og effektive passwords. Regelmæssig uddannelse af medarbejdere om cybersikkerhed er afgørende, især i sundhedssektoren som CFCS vurderer til at være et højrisikomål for cyberangreb.

For det andet bør logning og overvågning implementeres grundigt som en del af virksomhedens it-strategi. Dette hjælper med tidlig identifikation og respons på sikkerhedshændelser.

Endelig anbefales samarbejde med eksterne eksperter for krisestyring, da trusselsbilledet konstant ændrer sig ifølge Center for Cybersikkerheds seneste analyser fra 2024.

Sårbarheder i cloud-tjenester

Sårbarheder i cloud-tjenester er utallige. Uden korrekt styring kan data lækkes let. Mange systemejere mangler overblik og ressourcer til at handle på sikkerhedsrapporter, hvilket øger risikoen for cyberangreb. I 2024 forventes stor udvikling indenfor konsoliderede vulnerability management-løsninger, hvor sårbarhedsskanninger og patching samles centralt. Få danske virksomheder har endnu fuldt udnyttet potentialet heri; dog vil dette sandsynligvis ændre sig snart.

Mikrosegmentering af netværk anbefalet af Gartner i over ti år hjælper med at forhindre hackere i adgang gennem opdeling i “brandsikre rum.” Det gør mig mere beskyttelse mod trusler muligt og forbedrer it-sikkerheden markant.

Mobil og IoT-sikkerhedsudfordringer

Mobil og IoT-sikkerhedsudfordringer er stigende. Enheder som smartphones og smarte hjem-enheder udsætter brugere for nye angreb. Ifølge en undersøgelse sker 70% af mobile dataovertrædelser gennem usikre apps eller netværk. Kriminelle udnytter dårligt sikrede IoT-enheder, hvilket kan føre til datatyveri.

Hyppige sikkerhedspatches og stærke adgangskoder forbedrer beskyttelsen markant.

For bedre it-sikkerhed i fremtiden bør virksomheder investere i avancerede løsninger mod cyberangreb på mobil- samt IoT-platforme.

At beskytte sensitiv information betyder konstant overvågning samt opdatering af software.

En proaktiv tilgang minimerer risikoen for alvorlige brud betydeligt, ifølge eksperternes erfaringer fra branchespecifik forskning

Styring af identitetsadgang som nøgleelement

En effektiv styring af identitetsadgang beskytter virksomhedsdata mod uautoriseret adgang. Ved at bruge multi-faktor-godkendelse mindskes risikoen markant, da det kræver flere bekræftelser for login. Ifølge en rapport fra Microsoft reducerer dette metoden 99,9% af automatiske angreb.

Forbedret overvågning gør det nemt at spore mistænkelig aktivitet og reagere hurtigt på trusler. Regelmæssig opdatering af brugerrettigheder sikrer også mindst mulige sikkerhedshuller over tid.

Driftseffektivitet stiger med central administration via IAM-systemer (Identity and Access Management). Dette system fremmer hurtigere implementering af politikker samt bedre kontrol over brugerkonti i hele organisationen.

Avanceret endepunktsbeskyttelse

Avanceret endepunktsbeskyttelse refererer til sikkerhed på alle enheder i et netværk. Det inkluderer malware-detektion, beskyttelse mod ransomware og realtidsmonitorering af dataaktivitet. For sikre systemer skal myndigheder opbevare logdata i mindst 12 måneder. Lækkede passwords må ikke anvendes igen for at forhindre cyberangreb.

Digitaliseringsstyrelsen følger nøje implementeringen af disse krav som del af den nationale strategi for cybersikkerhed (2022-2024). De første rapportresultater offentliggøres senere på året efter regeringens evaluering. Center for Cybersikkerhed har også bidraget væsentligt til udviklingen sammen med Statens It og PET.

Samspil mellem AI og cybersikkerhed

Samspil mellem AI og cybersikkerhed

AI kan forbedre cybersikkerhed ved at opdage trusler hurtigere gennem avancerede algoritmer. AI systemer analyserer store datamængder og identificerer mønstre, der peger på sikkerhedsbrud. Dette gør det muligt for virksomheder hurtigt at reagere på potentielle angreb.

Desuden anvender mange organisationer maskinlæring til automatisering af sikkerhedsopgaver som netværksovervågning eller risikovurdering. Ifølge en rapport fra 2023 reducerede 85% af de adspurgte selskaber deres reaktionstid med op til 30%. Når mennesker arbejder sammen med AI-teknologier, styrkes den samlede it-sikkerhed markant i kampen mod cybertrusler.

Uddannelse modvirker IT-trusler

Uddannelse er afgørende for at modvirke IT-trusler. I 2023 oplevede Danmark en eksponentiel stigning i identitetstyveri og betalingsoplysningstyveri via sociale medier, smishing (SMS), og vhishing (telefonopkald). Flere end 3.000 kendte sårbarheder udveksles globalt til angrebsmål som uddannelsesinstitutioner grundet deres budgetbegrænsninger samt nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Rutrecht fra Fortinet påpeger, at organiseret kriminalitet nu fokuserer mere digitalt med succesfulde mål i USA og England. Derfor bør der investeres betydeligt i uddannelse om cybersikkerhedsteknikker blandt både studerende og ansatte for bedre beskyttelse af følsomme data.

Lovgivningens rolle i fremtidens IT-sikring

Lovgivning spiller en vital rolle i fremtidens IT-sikring. Strammere love tvinger virksomheder til at beskytte data bedre og implementere sikkerhedsforanstaltninger effektivt. GDPR har eksempelvis resulteret i markant færre databrud, ifølge Dansk Erhverv’s rapport fra 2023.

Desuden kan nye lovkrav sikre kontinuerlig opdatering af software og hardware for optimal beskyttelse mod cybertrusler. Fremadrettede regler vil sandsynligvis pålægge øgede investeringer i cybersecurity-teknologier som AI-baserede systemer.

Stærk regulering skaber ansvar hos ledelsen, hvilket er afgørende for en sikker digital fremtid; dette understøtter også troværdighed overfor kunderne.
AR-Web fokuserer på at forbedre IT sikkerheden i 2024. Med avancerede teknologier og strategier sikres data mod cybertrusler effektivt. Teamet prioriterer regelmæssig opdatering af sikkerhedsprotokoller, hvilket reducerer risikoen for hacking betydeligt. Samtidigt fremmer AR-Web løbende uddannelse indenfor cybersikkerhed til virksomheder, så medarbejdere er bedre rustet imod potentielle trusler online. Dette helhedsorienteret tilgang styrker virksomheders beskyttelse samt tilliden hos deres kunder markant.

Besøg https://www.ar-web.dk for mere information om hvordan AR-Web kan hjælpe din virksomhed med optimal IT-sikkerhed i det kommende år.

Referencer: