Hvad er KPI?

KPI’er er en måling af værdi, som kvantificerer hvor effektivt en virksomhed, afdeling eller projekt arbejder hen imod at nå sine strategiske mål. Tænk på KPI’er som milepæle på vejen mod succes. De giver dig mulighed for at holde øje med fremskridt, identificere områder, som kræver forbedring, og træffe datadrevne beslutninger.

Disse milepæle kan være både finansielle og ikke-finansielle. Finansielle KPI’er kan omfatte omsætning, overskud, afkast på investeringer, aktiekurs og andre økonomiske målinger. Ikke-finansielle KPI’er kan være kundetilfredshed, medarbejderengagement, markedsandel, brand awareness, antal nye kunder, churn rate (kundetab) og mange andre. Valget af hvad du vil måle afhænger af virksomhedens specifikke mål, branche og og strategi.

Eksempel på hvad er KPI, som er målinger af data fremvist på diverse skærme

Hvorfor er de vigtige?

KPI’er er ikke bare tal på et dashboard. De er et kraftfuldt værktøj, som kan hjælpe din virksomhed med at:

 • Måle fremskridt: Giver dig et klart og objektivt billede af, hvor langt du er nået i forhold til dine mål, så du kan fejre succeser og identificere udfordringer.
 • Identificere problemer: Hvis en KPI ikke udvikler sig som forventet kan det være et tidligt advarselssignal om, at der er behov for at undersøge nærmere og foretage justeringer, før problemet vokser sig større.
 • Træffe bedre beslutninger: Data som kan hjælpe dig med at træffe informerede beslutninger baseret på fakta og ikke blot mavefornemmelser. Dette kan føre til mere effektive strategier og taktikker.
 • Motivere medarbejdere: Når medarbejdere kan se hvordan deres arbejde bidrager til at nå milepæle kan det øge deres engagement, motivation og følelse af ejerskab over deres arbejde.
 • Forbedre kommunikation: KPI’er skaber et fælles sprog for at diskutere performance og mål på tværs af forskellige afdelinger og niveauer i organisationen.
 • Øge gennemsigtighed: KPI’er gør det nemmere at se hvordan virksomheden klarer sig, hvilket kan være gavnligt for både interne og eksterne interessenter.

Strategi

KPI’er fungerer som en bro mellem virksomhedens overordnede strategi og dens daglige operationer. De oversætter de abstrakte mål i strategien til konkrete, målbare handlinger. Vælg dem som direkte afspejler de strategiske prioriteter, for at sikre at alle arbejder mod de samme mål. KPI’er kan også bruges til at evaluere effektiviteten af strategien og foretage justeringer undervejs, hvis det er nødvendigt. Denne løbende feedback-loop mellem strategi og målinger er afgørende for at sikre, at virksomheden forbliver på rette kurs og opnår sine langsigtede mål. Du kan også gøre brug af LEAN principperne, som er en strategisk tilgang til optimering af forsyningskæder.

KPI’er i forskellige brancher

Selvom grundprincipperne for KPI’er er universelle, så kan de specifikke målinger der er relevante for en virksomhed variere meget , alt afhængigt af branchen. For eksempel vil en produktionsvirksomhed fokusere på KPI’er som produktionsomkostninger, defektprocent og leveringstid, mens en servicevirksomhed vil være mere interesseret i kundetilfredshed, gennemsnitlig behandlingstid og medarbejderproduktivitet. Det er vigtigt at forstå de unikke udfordringer og muligheder i din branche og vælge målinger, som afspejler disse. Her er det vigtigt for virksomheden at overveje hvilken data de har tilgængeligt lige nu, og hvilke nøgletal der ville være vigtigst at måle.

KPI’er i Praksis: Eksempler fra den virkelige verden

Lad os se på nogle konkrete eksempler på, hvordan der måles i forskellige brancher:

 • E-handel: En e-handelsvirksomhed kan bruge KPI’er som konverteringsrate (procentdelen af besøgende, som foretager et køb), gennemsnitlig ordre værdi, kundetilfredshed, antal tilbagevendende kunder, churn rate og antal forladte indkøbskurve for at måle sin succes og identificere områder for forbedring.
 • Softwareudvikling: Et softwareudviklingsteam kan bruge KPI’er som antal fejl pr. 1000 linjer kode, leveringstid, kundetilbagemeldinger, antal nye funktioner implementeret pr. sprint og teknisk gæld for at vurdere kvaliteten af deres arbejde og effektiviteten af deres processer.
 • Marketing: En marketingafdeling kan bruge KPI’er som antal leads genereret, konverteringsrate fra lead til kunde, ROI (Return on Investment) for hver kampagne, antal følgere på sociale medier, engagement rate på sociale medier og website trafik for at måle effektiviteten af deres kampagner og kanaler.
 • Kundeservice: Et kundeserviceteam kan bruge KPI’er som gennemsnitlig svartid, kundetilfredshed, løsningsrate (procentdelen af henvendelser, som løses ved første kontakt), antal eskalerede sager og kundetilbagemeldinger for at vurdere deres performance og identificere områder, hvor de kan forbedre kundeoplevelsen.

Disse er blot nogle få eksempler, og der er mange andre type af målinger, som kan være relevante afhængigt af virksomhedens specifikke mål. Det vigtigste er at vælge de målinger, som er meningsfulde for din virksomhed og giver dig den indsigt du har brug for for at træffe bedre beslutninger.

Fremvisning af de underemner som tilhører KPI'er, herunder indikatorer, strategi og optimering

Hvordan du Kan lave dine egne KPI’er: En Trin-for-Trin Guide

Nu hvor du har en bedre forståelse af hvad KPI’er er, og hvordan de bruges. Du kan også foretage dine egne målinger, så her er et trin-for-trin guide til hvordan du gør:

 1. Definer dine mål: Start med at definere dine overordnede forretningsmål. Hvad vil du gerne opnå på kort og lang sigt? Vær specifik og ambitiøs, men også realistisk.
 2. Vælg relevante KPI’er: Når du har defineret dine mål, skal du vælge målinger, som er direkte relateret til disse mål. Sørg for, at dine målinger er:
  • Målbare: Du skal kunne indsamle data om dem.
  • Relevante: De skal være direkte forbundet til dine mål.
  • Realistiske: De skal være opnåelige, men stadig udfordrende.
  • Specifikke: De skal være klart definerede, så der ikke er nogen tvivl om, hvad de måler.
  • Tidsbegrænsede: De skal have en tidsramme, så du kan spore fremskridt over tid.
 3. Indsaml data: Begynd at indsamle data om dine KPI’er. Du kan bruge forskellige værktøjer og systemer til dette, såsom CRM-systemer, marketing automation platforme, webanalyseværktøjer, regnskabssoftware og spørgeskemaundersøgelser.
 4. Analyser data: Når du har indsamlet data, skal du analysere dem for at se, hvordan dine målinger udvikler sig over tid. Identificér trends, mønstre og sammenhænge. Brug datavisualiseringsværktøjer til at gøre dine data lettere at forstå.
 5. Foretag justeringer: Hvis dine målinger ikke udvikler sig som forventet skal du foretage justeringer af dine strategier og taktikker. Brug dine data til at identificere hvor der er behov for forbedring, og eksperimenter med forskellige tilgange.
 6. Kommuniker resultater: Del resultaterne af dine målinger med relevante interessenter, såsom medarbejdere, ledere, investorer og bestyrelsen. Brug klare og præcise rapporter og præsentationer til at formidle dine resultater og anbefalinger.
 7. Gennemgå og opdater: Gennemgå dine målinger regelmæssigt for at sikre, at de stadig er relevante og effektive. Juster disse målinger efterhånden som din virksomhed vokser og udvikler sig.
Et billede hvor der er et forstørrelsesglas foran ordet "data"

Kommunikation af data

Effektiv kommunikation af nye indsigter og målinger er afgørende for at sikre, at alle i organisationen forstår hvordan deres arbejde bidrager til de overordnede mål. Det handler ikke kun om at præsentere tal og grafer, men om at skabe en fælles forståelse af hvad målinger betyder, og hvordan de kan bruges til at træffe bedre beslutninger og forbedre præstationer. Kommunikation af de fundne resultater bør være regelmæssig, transparent og tilpasset de forskellige målgrupper. Det kan ske gennem dashboards, rapporter, møder eller mere uformelle kanaler.

Den agile metode

Agile metoder, som Scrum og Kanban, lægger vægt på fleksibilitet, samarbejde og løbende forbedring. KPI’er kan spille en vigtig rolle i agile projekter ved at give konkret feedback på, hvordan teamet præsterer, og om de er på rette spor. I stedet for at vente til slutningen af et projekt med at evaluere resultaterne, kan KPI’er bruges til at måle fremskridt og identificere eventuelle problemer tidligt i processen. Dette giver mulighed for at justere og tilpasse sig undervejs, så man sikrer, at projektet leverer den ønskede værdi. Agile KPI’er bør være meningsfulde for teamet, lette at måle og fokusere på de vigtigste resultater.

Digitalisering af dine data

Digitalisering spiller en afgørende rolle i at optimere brugen af målinger. Gennem automatiseret dataindsamling og analyse kan virksomheder få adgang til realtidsdata og nøjagtige målinger af deres præstationer. Digitale dashboards og rapporteringsværktøjer gør det nemmere at visualisere og kommunikere KPI-resultater på en klar og overskuelig måde. Kunstig intelligens og machine learning kan også anvendes til at identificere mønstre og tendenser i dataen, hvilket kan hjælpe virksomheder med at træffe mere datadrevne beslutninger og forudsige fremtidige resultater. Digitalisering kan således forbedre effektiviteten, gennemsigtigheden og værdien af data håndtering i organisationen.

KPI Dashboards og Rapportering

Effektiv rapportering er afgørende for at gøre dataene handlingsrettede. Moderne KPI dashboards giver mulighed for at visualisere dataene på en intuitiv og letforståelig måde. De kan vise realtidsdata, historiske trends og sammenligninger med mål, hvilket giver et øjeblikkeligt overblik over virksomhedens performance. Dashboards kan også tilpasses til forskellige brugere og roller i organisationen, så alle får den information, som de har brug for. Når du skærper tilgængelighed samt forståeligheden for alle i virksomheden kan du skabe en datadrevet kultur, hvor alle arbejder sammen om at nå de fælles mål.

KPI’er og kunstig intelligens

Kunstig intelligens (AI) kan revolutionere måden virksomheder bruger KPI’er på. AI kan automatisere dataindsamling og analyse, identificere mønstre og sammenhænge, som er svære at opdage for mennesker, og generere præcise prognoser og anbefalinger. Dette kan hjælpe virksomheder med at træffe hurtigere og mere informerede beslutninger baseret på realtidsdata. AI kan også bruges til at skræddersy KPI-rapporter og dashboards til forskellige brugere og behov, hvilket gør det nemmere at forstå og handle på data.

Hvordan kan innovationen fremmes?

Innovation er afgørende for virksomheders vækst og konkurrenceevne, men det kan være svært at måle og styre. KPI’er kan spille en vigtig rolle i at fremme innovation ved at sætte fokus på de rigtige mål, og skabe incitamenter til at tænke nyt samt eksperimentere. Eksempler på målinger for innovation kan være antallet af nye ideer, tid til markedsintroduktion af nye produkter, eller andelen af omsætning fra nye produkter. Når du måler og belønner innovative initiativer kan der skabes en kultur i virksomheden, hvor innovation og nytænkning trives.

Tips til at Lave Effektive KPI’er

 • Fokuser på de vigtigste: Vælg ikke for mange ting at måle på samme tid. Fokuser på de vigtigste, som virkelig betyder noget for din virksomhed og dens succes.
 • Brug benchmarking: Sammenlign dine målinger med branchestandarder eller konkurrenter for at få en idé om, hvor du står i forhold til andre.
 • Involver medarbejdere: Involver dine medarbejdere i processen med at definere og foretage disse målinger. Dette kan øge deres engagement og motivation.
 • Vær tålmodig: Det tager tid at se resultaterne af dine KPI’er. Vær tålmodig og giv dine strategier tid til at virke.

Etik inden for Key Perfomance Indicators.

Brugen af KPI’er rejser også etiske spørgsmål, som virksomheder bør være opmærksomme på. Et centralt etisk dilemma er risikoen for manipulation af KPI’er for at opnå kortsigtede gevinster eller skjule dårlige resultater. Det er vigtigt at sikre, at KPI’er er designet og implementeret på en måde, der fremmer ærlighed og integritet i organisationen. Derudover kan et ensidigt fokus på KPI’er føre til uønskede konsekvenser, såsom øget stress og konkurrence blandt medarbejdere, eller negligering af vigtige aspekter af virksomhedens drift, der ikke er direkte målbare. En etisk tilgang til KPI’er indebærer at balancere behovet for målbare resultater med hensynet til medarbejdernes trivsel og virksomhedens langsigtede bæredygtighed.