Hvad er turingtesten? (2024)

Introduktion til turingtesten

Turing-testen er en afgørende milepæl inden for kunstig intelligens, og har været en velkendt test henover de mange årtier. I dette blogindlæg kommer vi til at udforske hvem der skabte turingtesten, hvordan den udføres, og hvilken betydning den har haft for udviklingen af AI. Vi kommer også til at tale om den kritik som turingtesten har imødekommet henover årene, og hvordan den bedst bruges i dag.

Hvem lavede turingtesten?

Alan Turing, den britiske matematiker og computerpioner, introducerede Turing-testen i 1950 i sit banebrydende papir med titlen “Computing Machinery and Intelligence.” Hans mål var at udfordre spørgsmålet: Kan en maskine tænke? Turing var en af ​​de første til at tage skridtet fra teoretisk overvejelse til praktisk anvendelse inden for AI. Alan Turing udviklede testen som en måde til at vurdere, om en maskine kunne vise intelligent adfærd tilsvarende til mennesker. Dette skabte et fundament for forståelsen af, hvordan man kunne måle kunstig intelligens i praksis.

Hvordan fungerer turingtesten?

Turing-testen indebærer normalt tre deltagere: en menneskelig eksaminator, en menneskelig deltager og en maskindeltager. Eksaminatoren interagerer med deltagerne gennem tekstbaseret kommunikation, uden at vide hvilken af deltagerne som er maskinen. Her vil testen blive udført gennem tekstbaseret samtaler, for at eliminere eventuelle fysiske karakteristika. Turing testens er sat op på denne måde, for at give bedre muligheder til at vurdere ren intellektuel kapacitet og sprogforståelse. Det er eksaminatorens opgave at kunne skelne mellem menneskets og computerens besvarelser. Hvis eksaminatoren kan overbevises om at en af computerens besvarelser kommer fra den menneskelige deltager, så har computeren bestået turingtesten. Der findes en række kritikpunkter som gør sig gældende for turing-testen, hvilket vi senere vil komme ind på. 

En sejr for AI: CHATGPT består turingtesten

Turing testen har været et testamente på hvor langt AI er kommet i sit mål, om at efterligne menneskelige intelligens og sprogbrug. OpenAI’s CHATGPT var en af de første programmer til at bestå turing testen, hvilket ikke er overraskende for nutidens standard af teknologi. CHATGPT repræsenterer et fremskridt inden for virtuel sprogforståelse og genereringen af menneskelig tekst. CHATGPT er i stand til at give tydelige og rationelle svar, men kan ikke skelne mellem kommandoer som ligner hinanden. Når kriteriet for turing testen er at computeren skal kunne efterligne menneskelig adfærd, skal der tages hensyn til computerens sofistikationsniveau. CHATGPT er ikke i stand til at inddrage konteksten af et emne, mangler evnen til at tænke kritisk, og mangler empati.

Hvor langt er kunstig intelligens kommet siden da?

Kunstig intelligens er konstant under udvikling, og har kommet lang vej siden 1950’erne. Moderne AI programmer er i stand til at foretage sofistikeret analyser, assistere i programkodning og endda i stand til at bygge sine egne AI programmer. Kunstig intelligens er også anvendt langt mere i erhverv og privatlivet end det var dengang. Langt størstedelen af virksomheder anvender kunstig intelligens til at automatisere processer og eliminerer gentagende manuelle opgaver. Det er ikke til at vide, hvor den næste udvikling kommer til at tage os hen. 

Kritik af Turingtesten

Turingtesten udkom i 1950’erne, og derfor vil den senmoderne digitalisering eventuelt overgå tidligere opfattelse af hvad der definere en ‘tænkende maskine’. Disse kritikpunkter vedrører snarer selve teorien end metoden, da der ofte stilles spørgsmålstegn ved Alan Turings definition af intelligens. Computerens intelligens er i denne test udelukkende baseret på programmets kommunikative egenskaber, og ikke dets evne til at foretage aktiv handling, problemløsning eller kritisk tænkning. 

Derudover skal computeren kunne fremstå som intelligent i eksaminatorens øjne. Der kan derfor argumenteres for, at det eneste beståelseskriterie i turingtesten er faktisk ikke at udvise intelligens, men at snyde eksaminatoren. Nogle AI programmer er domæne specificeret, hvilket betyder at de er eksperter i deres givne felt. Betyder det så at alle chatbots er mere intelligente end matematisk baseret AI programmer? 

Turingtesten i dag. 

Turingtesten er interessant at se på retrospektivt når der er gået mere end 70 år, da denne teori har været med til at bidrage til udviklingen af AI og algoritmer inden for computerprogrammering. Turingtesten bliver primært brugt disse dage til at teste i hvor høj grad software er i stand til at efterligne menneskelig adfærd. Disse dage virker turing testen bedst som en benchmark for teknologiske udviklere. Et eksempel på dette ville være spiludviklere, som konstant prøver at få deres AI programmer til at efterligne menneskelige adfærd så meget som muligt.