Danske AI Virksomheder i erhvervslivet (2024)

Den Stigende Bølge af Kunstig Intelligens i Danmark

Danske AI virksomheder er begyndt at dukke op for at opfylde forskellige behov. I de seneste år har Danmark oplevet en imponerende vækst inden for implementeringen af kunstig intelligens på tværs af forskellige sektorer. Denne teknologiske bølge har fået fodfæste, og danske virksomheder gør aktivt brug af kunstig intelligens for at optimere processer, styrke beslutningstagning og udforske innovative løsninger. Det globale marked for kunstig intelligens var i 2022 960 mia. kr. og der forventes en stigning på 37% i perioden 2023-2030. I dette blogindlæg lærer vi dig hvad kunstig intelligens kan gøre, hvordan det ser ud i en dansk kontekst og hvad det kan betyde for det danske arbejdsmarked i fremtiden.

Hvad Er Kunstig Intelligens?

Hvad er kunstig intelligens? Kunstig intelligens repræsenterer maskiners evne til at udføre opgaver, der normalt kræver menneskelig intelligens. Det omfatter mange forskellige områder, såsom administration, databehandling og løsningen af komplekse matematiske algoritmer. AI er et computerprogram som hele tiden lærer, i håb om at efterligne menneskelig intelligens. Den menneskelige hjerne afsender og bekræfter signaler gennem vores neurale netværk, som er den samme struktur AI prøver at efterligne. 

Danske AI Virksomheder: Fremtidens Innovatorer

I dag har Danmark en imponerende række af AI-virksomheder, der har placeret sig som pionerer inden for kunstig intelligens. Virksomheder som AIDenmark og Todai.ai har ikke blot skabt banebrydende løsninger, men andre danske virksomheder som Modl.ai har også etableret sig som en anerkendt drivkraft på det globale markedet.

Disse virksomheder udnytter aktivt kunstig intelligens til at udvikle værdi for deres partnere, ved bl.a. at automatisere specifikke arbejdsopgaver, som ellers ville have været tidskrævende for medarbejdere. Kunstig intelligens kommer til at have stor betydning for konkurrencedygtighed på det globale marked, og er derfor vigtigt at vi i Danmark begynder at bygge på kompetenceudvikling indenfor kunstig intelligens.

Kunstig Intelligens Eksempler i Praksis

Sundhedssektoren

Sundhedssektoren i Danmark har taget aktivt brug af kunstig intelligens til diagnosticering, behandlingsplanlægning og patientovervågning. Denne integration af teknologien har ikke kun reduceret fejl, men har også forbedret behandlingsresultater og øget effektiviteten af sundhedsplejeleveringen. Denne teknologi gør det nemmere for medarbejdere at have en proaktiv tilgang til kriser, og gør det nemmere for personale i sektoren at reagere på pludselige hændelser.

Finanssektoren

Finansielle institutioner benytter kunstig intelligens til risikostyring, svindelopdagelse og personlig økonomistyring. Dette har resulteret i en mere robust og sikker økonomisk infrastruktur, samtidig med at det skaber mere personaliserede økonomiske løsninger for brugerne. Kunstig intelligens i finanssektoren kan også skabe en bedre brugeroplevelse ved at optimering af processer og finansiel rådgivning gennem chatbots. I fremtiden for finanssektoren kan dette betyde bedre kvalitetssikring og mere præcise kredit scoring-rutiner.

Produktion

Industrielle virksomheder har implementeret KI i produktionsprocessen for at optimere produktionsflow, forudsige vedligeholdelsesbehov og minimere produktionsstop. Dette har ført til en mere effektiv produktion og reducerede omkostningerne ved, AI giver bedre data analyser som gør det nemmere at træffe beslutninger. Kunstig intelligens kan også gøre det nemmere for produktionsvirksomheder at bedre adminstrere deres logistik, så at virksomheden aldrig har for meget eller for lidt materiale

Hvilken betydning har kunstig intelligens for den fremtidige konkurrencevne?

Der ses en tydelig stigning i brugen af kunstig intelligens hos danske virksomheder. Dansk Industri har udarbejdet en rapport som fremhæver den stigende anvendelse af AI i dansk erhvervsliv, og hvor det ses primært at værende større virksomheder som udnytter muligheden. Her er det blevet set en direkte forbindelse mellem integrereringen af kunstig intelligens og automatiseringen af 70% af arbejdsopgaver. Større virksomheder indser potentialet for AI i det internationale marked, og har derfor valgt at vægte stærkt på at investere i teknologien. Der er et tydeligt kapløb mellem de store virksomheder om hvem der kommer først, og den digitale innovation har aldrig oplevet lige så høj konkurrence som i dag. 

Udfordringer og Fremtidsudsigter

Selvom der er en stigende grad af danske virksomheder som integrerer kunstig intelligens i deres hverdag, så er der også andre som tøver. Der kan opstå en række af dilemmaer ved at integrere kunstig intelligens i virksomhedens processer, i takt med den udviklende persondatalov. Virksomheder kan blive sårbare når medarbejdere indsætter følsomme data i en chatbot, hvor alt den indsamlede data er offentligt tilgængeligt for alle, såsom CHATGPT 3.5. Derudover kan der være bekymring for, hvorvidt et AI-program faktisk overholder persondataloven og ikke deler personfølsomme data.


En holistisk tilgang til kunstig intelligens kan placere Danmark som en global leder og med regeringens aktive investeringer i teknologien er Danmark på vej til at blive en toneangivende aktør inden for kunstig intelligens. Danmarks nationale strategi for kunstig intelligens sætter bl.a. fokus på udviklingen af teknologien gennem danske forskere, og hvordan danske virksomheder kan vækste gennem kunstig intelligens.